Skip to content

Konkurrence regler

SMS REGLER

 • Alle SMS-tjenester udbydes af Classic FM, Bugattivej 8, 7100 Vejle.
 • Det koster almindelig sms takst at benytte 1266. Ved specielle konkurrencer, hvor prisen er højere end normalen, oplyses disse altid. Prisen pr. SMS fremgår ligeledes af alle SMS-kvitteringer, du får retur. Såfremt vi ikke forstår din besked, eller du overskrider den maksimale grænse for deltagelse, får du en gratis SMS retur med besked herom.
 • Foruden den oplyste pris, betales trafiktakst til din teleudbyder. Betalingen foregår via din mobiltelefonregning hos din teleudbyder.
 • Ved afsendelse giver du samtykke til, at din fortrydelsesret bortfalder jf. forbrugeraftaleloven.
 • Vores maksimale grænse for deltagelse er altid kr. 150,- hvorefter du ikke kan deltage mere i denne tjeneste eller konkurrence. Vi gør venligst opmærksom på, at ingen af vores tjenester koster kr. 150.- men det betyder, at du maksimalt kan deltage/afsende SMS’er op til et samlet beløb på kr. 150.- + trafiktakst for en tjeneste eller konkurrence.

KONKURRENCE REGLER

 • Alle over 18 år kan deltage i konkurrencer og events arrangeret af Jysk Fynske Medier.
  Alle under 18 år vil blive sorteret fra.
 • Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage en gang. Brug af falsk navn og adresse vil medføre diskvalifikation.
 • Konkurrencer og events har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Jysk Fynske Medier.
 • Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence eller event er Jysk Fynske Mediers ejendom og må ikke overgives til 3. mand med mindre andet er aftalt.
 • Alle konkurrencevindere kontaktes direkte, og som vinder er man den følgende måned afskåret fra at deltage i en Jysk Fynske Medier konkurrence, med mindre der er tale købsrelaterede konkurrencer. Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderen af en konkurrence eller event i radioen, i avisen og/eller på internettet.
 • Præmier, der ikke er afhentet 3 uger efter de er vundet, forbliver Jysk Fynske Mediers ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier skal der medbringes gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort. Uden gyldig billedlegitimation udleveres præmier ikke.
 • Ansatte i Jysk Fynske Medier eller medlemmer af dennes familie må ikke deltage i konkurrencer og events. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens pårørende må heller ikke deltage i konkurrencer og events, hvor samarbejdspartneren er sponsor.
 • Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Jysk Fynske Medier, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes. I en konkurrence eller event, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Jysk Fynske Medier sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.
 • Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Jysk Fynske Medier kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det er pr. telefon, e-mail, post etc.
 • Jysk Fynske Medier kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence eller en event alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. jv.dk, Facebook ect.
 • Konkurrence og eventdeltagere accepterer, at Jysk Fynske Medier må eksponere navn og bopæl (kun by) på Jysk Fynske Mediers platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.
 • Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.
 • Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Jysk Fynske Medier er man indforstået med konkurrencereglerne.
 • Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer og events uden forudgående varsel. Jysk Fynske Mediers afgørelse i forbindelse med konkurrencer og events er endelig.