Skip to content

Lokale nyheder – torsdag d. 5. april

Sønderborg Kommune ønsker at gøre op med flere års tilbageholdende drift af Kurhusskoven. Det kan ske, hvis Fredningsnævnet godkender den plan for vedligeholdelse, som kommunen med Miljøstyrelsens opbakning sætter sin lid til nu. En tur i Kurhusskoven med dens naboer og øvrige interessenter viste, at også de – når det ikke er muligt at give hele skoven parkpræg – bakker op om forslaget.

– Både skovens naboer og brugere og kommunen ønsker, at Kurhusskoven er attraktiv og imødekommende at se på og færdes i. Derfor skal vi ha’ godkendt en driftsplan. I vores arbejde for at få godkendt en plan, har vi taget kontakt til Miljøstyrelsen, som siger god for vores seneste oplæg til en driftsplan, siger Aase Nyegaard der er formand for Teknik og Miljøudvalget.

Planen går ud på at der hvert 5. år tyndes ud i træerne så der kommer kig til vandet gennem kurhusskoven.


Omkring et par hundrede lønmodtagere fra fagforeninger som FOA, HK, BUBL, lærernes og bioanalytikernes fagforbund mødtes foran rådhuset for at søge politikernes opbakning i de aktuelle overenskomstforhandlinger.

– Skal vi nu ikke gå op i salen og vise alle de andre politikere, hvem vi offentlige ansatte er, lød det i megafonen foran munden på Karsten Wohlgemuth fra FOA stående sammen med omkring et par hundrede andre fra samme forbund, HK’ere, lærere, pædagoger og en mindre gruppe bioanalytikere fra sygehuset.

De havde forsamlet sig omkring Alspigen foran rådhuset en halv times tid før byrådsmødet kl.17.00 onsdag. Formålet var at søge opbakning og forståelse for lønmodtagernes sag i den igangværende forhandling om nye overenskomster og truende konflikt.

Flere af byrådsmedlemmerne skrev under på en støtteerklæring.

Du kan læse mere på jv.dk


Der er hårdt brug for et herberg for hjemløse unge under 30 år. Kirkens Korshær har købt en ejendom på Ahlmannsvej, som nu indrettes med otte pladser.

– Vi har haft møder med naboer for at høre deres overvejelser og eventuelle bekymringer. Der melder sig jo altid en utryghed, når noget nyt flytter ind i et beboelsesområde, siger Britt Gaarn-Larsen, der er forstander for Herberget Alberta, som Kirkens Korshær i flere år har drevet i Vøl-Bogade. Her er der i dag 13 pladser, hvor tre af dem er udslusningspladser.

Men Kirkens Korshær må afvise mange og oplever en stigning i antallet af hjemløse unge under 30, som er røget ind i en skidt løbebane – ofte med et eller andet form for misbrug.

– Vi snakker om unge i den milde ende af et misbrug. Det vil sige, at de skal kunne fungere i et område, hvor der bor andre uden misbrugsproblemer, tilføjer Britt Gaarn-Larsen.

Du kan læse mere om det nye herberg på jv.dk


Der blev nikket ja hele vejen rundt om byrådsbordet, da politikerne skulle tage stilling til en sag om igangsættelse kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering for et helt nyt rensningsanlæg på Vestermark nær Kær.

Det er Sønderborg Forsyning A/S, som ønsker at etablere et nyt rensningsanlæg for at samle spildevandsrensningen i ét anlæg. Samlet pris omkring 300 millioner kroner.

– Det kan måske undre, at det er billigere at bygge nyt end udbygge det gamle. Sagen har da også givet bekymringer fra borgere om lugt og udseende, sagde Venstres Tage Petersen.

Men sagen blev sat i gang i politisk enighed blandt andet med en miljøvurdering af plangrundlaget og en miljøvurdering af det konkrete projekt.