Skip to content

Lokale nyheder – torsdag d. 30. august

Alarmen lød her til morgen til beredskabet i Agustenborg. Meldingen lød på en bygningsbrand.

Da mandskabet kom frem viste det sig dog at der var tale om et pillefyr der var kommet lidt ud af kontrol.

Der skete hverken skade på personer eller bygninger.


Sidste år blev der afsat en pulje på ti millioner kroner til politiets indsats ved grænseovergange, der ikke er døgnbemandet. Pengene skulle eksempelvis bruges til patruljering og udstyr. Men står det til regeringen, skal den pulje ikke videreføres.

Det fremgår ifølge Ritzaus oplysninger af det finanslovsforslag, som finansminister Kristian Jensen (V) vil præsentere i dag.

Grænsekontrol har været et centralt krav for Dansk Folkeparti i de sidste mange finanslovsforhandlinger.


Snart kan de frivillige brandmænd på Kegnæs rykke ind i nye lokaler og bedre faciliteter end de nuværende. Byrådet har onsdag godkendt en ny løsningsmodel til opførelse af en brandstation.

Kegnæs Brandstation på Nørre Landevej 58 nedbrændte d. 24. november 2016 under en renovering, og skaderne var så voldsomme, at de berørte bygninger blev totalskadede.


En splinterny cykel er guleroden, som i den kommende tid motiverer eleverne i 6. klasserne på en række af kommunens skoler til at øve sig ekstra meget i at være en sikker cyklist og forholde sig helt rigtigt i trafikken. Det sker ved cyklistprøverne d. 10. oktober.

– Cykelstier er én ting, og netop efter sommerferien gør vi også meget for, at forældre støtter deres børn i at cykle i skolen i stedet for at transportere dem. Cyklistprøverne har mange år på bagen, men de er et rigtig godt bidrag i indsatsen for at gøre cyklister sikre i trafikken – og dermed skabe tryghed for børnene selv, deres forældre og medtrafikanter, siger Claus Klaris, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune.


Sønderborg Kommune har afsat puljemidler på 1,5 mio. kr. i 2018, der skal understøtte de allerede vedtagne bystrategier for Augustenborg og Broager. Lokale ildsjæle kan søge om midler fra puljen, og i 2018 er ansøgningsfristen fastsat til den 14. september.

– De lokale ildsjæle har spillet afgørende roller og leveret vitalt input til de bystrategier, der er udarbejdet for Augustenborg og Broager. Nu kan lokale foreninger og ildsjæle søge penge til at realisere projekter og aktiviteter, der bidrager til at udvikle byerne, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

I forbindelse med Planstrategi 2015 besluttede Byrådet, at der, i samarbejde med lokale kræfter, skal udarbejdes strategier for udviklingen af kommunens større byer.