Skip to content

Lokale nyheder – torsdag d. 14. juni

Statsskolen har problemer med at huse eleverne i idrætstimerne – faktisk er der kun kapacitet til halvdelen af holdene. Skolen har derfor bedt kommunen om at undersøge muligheden for at placere en sportshal i nærheden af skolen. Sønderborg Kommune anerkender problemet og går i gang med at undersøge mulighederne.

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde forleden anbefalet, at der sættes en proces i gang, så mulighederne for et halbyggeri i nærheden af skolen undersøges.

– Det er vigtigt for os, at Ringriderpladsen – som øjnene naturligt falder på, når vi taler om Statsskolen – og dens brugere og interessenter ikke generes af et evt. nybyggeri. I givet fald skal en hal også kunne indgå i pladsens arrangementer. Men det er ikke sikkert, der kommer en hal på Ringriderpladsen. Nu vil vi allerførst undersøge mulighederne og dernæst gå i dialog med Ringriderpladsens foreninger og øvrige interessenter, siger Teknik- og Miljøudvalgets formand, Aase Nyegaard, efter udvalgets drøftelse.


Kender du en person, forening eller arbejdsplads, der yder en stor indsats for at fremme en god integration i Sønderborg-området? Så er det nu, du har chancen for at indstille vedkommende til Brobyggerprisen i år.

Personen, arbejdspladsen eller foreningen/organisationen skal ha’ gjort sig bemærket ved at integrere minoritetsgrupper, samarbejde på tværs af etniske grupper, gøre en forskel og gerne gå nye veje.

Fristen for at indstille nogen til prisen er d. 29. juni kl. 08


Den kommune, der har gjort – og gør – en ekstra indsats for at fremme friluftslivet. Det er en titel, Sønderborg Kommune gerne vil have fat i.

Det er Årets Friluftskommune 2018, det drejer sig om, og ansøgningen til Friluftsrådet, som står bag kåringen, er tirsdag blevet godkendt på Sundhedsudvalgets møde.

Formanden for Sundhedsudvalget, Helge Larsen (S), mener, at der er potentiale i titlen.

– Vi gør det ikke bare for at gøre det. Det er et lag i den virkelig fortælling om Sønderborg, og det er med til at sælge vores område, siger Helge Larsen (S).

I 2017 var Sønderborg Årets Ungdomskommune, og det er i den forbindelse, at ansøgningen om at blive Årets Friluftskommune kom på banen. Temaet for i år er nemlig “Friluftsliv for børn og unge”, og ifølge Helge Larsen har 2017-titlen som Årets Ungdomskommune rustet kommunen godt til at ansøge.


Der er i budgetaftalen for 2016-2019 afsat ni mio. kr. til en rundkørsel i krydset Nordborgvej/Fynshavvej lige syd for Guderup. Rundkørslen skulle optimere trafikafviklingen på strækningen. Nu viser en analyse imidlertid, at en ny rundkørsel ikke er den mest hensigtsmæssige løsning.

– Når vi iværksætter en analyse, hvor trafikken tælles på veje og i kryds i nærheden af Guderup, så er det fordi, vi vil være sikre, inden vi investerer – og ikke vil basere beslutninger på, hvad vi synes og tror. Analysen fortæller, at den træge trafikafvikling forværres omkring lyskrydsene – altså at det er dér, problemerne skal løses. Det lytter vi til, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard, i forbindelse med, at udvalget tirsdag besluttede, at rundkørslen droppes til fordel for ekstra ligeud-spor i de to lyskryds ved Guderup.