Skip to content

Lokale nyheder – onsdag d. 15. august

Købmanden i Blans har i over to måneder været lukket, da butikkens ejer er indlagt på sygehuset efter en alvorlig ulykke. Nu vil en gruppe borgere i landsbyen redde byens eneste købmand.

– Der er ikke noget, der får lov at lukke her i byen – i hvert fald ikke uden kamp. Så på baggrund af de triste omstændigheder med vores købmand er vi en gruppe, der ønsker at prøve at bevare købmanden, siger Mads Petersen fra initiativgruppen bag genoprettelsen af købmanden til TV Syd.

Initiativgruppen inviterer derfor til borgermøde i aften kl. 19 på Blans Børneunivers. Også Dagrofa, der ejer kæden Let-Køb, som købmanden var en del af, vil deltage på mødet. Her vil de og initiativgruppen præsentere planerne for den nye købmand.


Det gik ikke helt, som Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V) havde regnet med, da staten skulle placere et nyt kontor med 35 medarbejdere.

– I forbindelse med de forhandlinger, der fandt sted om sagen, pegede alle pile mod Aabenraa. Det er en kæmpe irritation, at det nu havner i Odense i stedet, siger han til jv.dk.

Den nye statslige instans skal forhindre, at udenlandske statsborgere indgår proformaægteskaber i Danmark. Det skal ske ved, at alle ansøgninger vurderes. Hvis alt er i orden, sendes sagen så videre til den kommune, hvor ægteskabet skal indgås.


Rundt om i Sønderborg Kommunes byer og landsbyer ligger 37 branddamme som små åndehuller for både dyr og mennesker og vidner om en lokal historie. Men mange steder trænger branddammene til at blive renset. Nu sætter kommunen en proces i gang, hvor dammene over en årrække vil få en prioriteret indsats.

Flere damme er ejet af kommunen, men ønsket er at lade landsbylaugene spille en aktiv rolle i forhold til den fremtidige vedligeholdelse.

– Vi har i forvejen et fantastisk godt samarbejde med flere landbylaug, og der bliver gjort et stort frivilligt arbejde rundt omkring. Men en grundig oprensning, som den, der flere steder er tiltrængt, er svær at komme afsted med udelukkende på frivillig basis. Det kræver maskinkraft, og der vil ofte være er ekstra udgifter til bortskaffelse af eventuelt forurenet slam. Det vil vi nu bestræbe os på at finde økonomi til i de kommende budgetforhandlinger, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Aase Nyegaard.