Skip to content

Lokale nyheder – fredag d. 31. august

Forleden trillede tre nye elbiler af mærket Renault ind på det parkeringsområde ved rådhuset i Sønderborg, hvor kommunens biler til administrationskørsel holder. De nye elbiler afløser de tre som kommunen har leaset de sidste fire år.

– En af barriererne for udbredelse af elbilen har været rækkevidden, men den teknologiske udvikling gør, at rækkevidden på elbilerne hele tiden forbedres. Det ser vi også med de elbiler, vi nu har fået, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

De nye elbiler er lidt større end de gamle. Den har plads til fem passagerer.


Onsdag aften blev der sat lys på Sønderborg Slots facade for en kort stund. Nu skal Slots- og Kulturstyrelsen tage stilling til, om kommunen kan få lov til at sætte lys på facaden i perioder.

– Vi skal træffe beslutningen om hvilken model, vi kan gennemføre som er foreneligt med de fredninger, der hviler på Sønderborg Slot, som er fortidsmindefredet, siger Niels Mellergaard der er slotshavechef i styrelsen.

Indtil videre har Slots- og Kulturstyrelsens holdning været, at det ikke er naturligt at sætte lys på fortidsminder.