Skip to content

Lokale nyheder – fredag d. 29. juni

Folks vaner og syn over vandet spillede en central rolle på et borgermøde torsdag, da Sønderborg Forsyning præsenterede visualiseringer af 40 fire Megawatt eller 20 otte Megawatt havmøller midt i Lillebælt.

Folk på Nordals er ikke begejstrede for at få udsyn til en vindmøllepark. De viste forståelse for fynboer, der er gået på barrikaderne mod havmølleparken. Visualiseringerne er et konkret skridt på vejen mod realiseringen af vindmølleparken Lillebælt Syd, men der var udbredt skepsis over for, hvor realistiske de er.

Borgmester Erik Lauritzen understregede, det ikke er kommunen, men staten, der har peget på området mellem Fyn og Als. Havde Sønderborg kommune ikke gjort det, var der andre, der havde lagt billet ind på vindenergikvoten, som tjener til realiseringen af kommunens CO2 mål.

– Det kan ikke lade sig gøre uden ulemper. Det er et offer vi må bringe. Vi kan selvfølgelig lade de andre om at gøre det, men sådan ser jeg ikke på det. Vi skal gå foran, sagde borgmesteren, der ikke er overbevist om, vindmøller er en hæmsko for turismen.


Arbejdstilsynet har givet Humlehøj-Skolen i Sønderborg et strakspåbud efter sidste uges ulykke, hvor en dreng blev slemt forbrændt til naturfagseksamen.

– Vi skal have strammet op. Konkret opjusterer vi sikkerhedsforanstaltningerne, siger skolelederen, der er både ked af, irriteret og træt af ulykken.

Arbejdstilsynet har konstateret, at forkert håndtering af sprit var skyld i ulykken på Humlehøj-Skolen.

Som fast procedure skal Arbejdstilsynet nu i gang med at vurdere, om Humlehøj-Skolen skal politianmeldes eller have en bøde.


Sønderborg får 80 til 110 nye boliger på Linde Allé, og på Augustenborg Landevej opføres et nyt center til kontor og detailhandel.

Det fortæller direktøren for Hanssen Ejendomme, Michael Andersen. Virksomheden har netop købt de to JF-grunde, der samlet har et areal på 120.451 kvadratmeter.

Der udfærdiges lokalplaner for områderne, og Michael Andersen forventer, at skovlen sættes i jorden i foråret eller sommeren 2019.

– Det er åbenlyst, at de to grunde ikke ligefrem forskønner bybilledet og de står som et trist minde om en masse arbejdspladser, der er forsvundet ud af byen, siger Michael Andersen.

DLG overtog Kongskilde i 2011, for efter flere år med store underskud, at flytte aktiviteterne til Polen og lukke fabrikkerne i Sønderborg i 2015. Siden har bygningerne mere eller mindre stået tomme og er forsøgt solgt i nu mere end tre år.

Men nu ændres de triste minder om tabte arbejdspladser til ny aktivitet og nye arbejdspladser, fortæller Michael Andersen til Jydske Vestkysten.


Indsamling af madaffald. Miljøkasse på skraldespanden. En beholder mere til endnu bedre sortering af genbrug. Renovationsbiler på gas eller el. Og flere døgnåbne genbrugspladser. Det er nogle af de nye tiltag i en endnu grønne affaldsplan, som Byrådet i Sønderborg Kommune netop har sendt i høring.

Den nye affaldsplan skal gælde fra 2019 til 2030. Foreløbig har Byrådet sendt forslaget til planen i høring, og opfordringen til alle er at kigge på den og benytte muligheden for at komme med ideer, kommentarer og forslag. Fristen for at afgive høringssvar er 22. august.