Skip to content

Lokale nyheder – fredag d. 2. marts

Selvom snefygningen de fleste steder er aftaget noget, så opfordrer politiet alligevel alle bilister, der skal ud på vejene fredag morgen, til at køre hjemmefra i god tid og tilpasse hastigheden efter forholdene.

Selvom driverne måske ikke er så mange denne morgen så er vejene stadig meget glatte efter nattens nye snelag har lagt sig oven på det fastkørte sne og is fra torsdagens vintervejr.
Politiet frarådede torsdag morgen al unødig udkørsel men fredag morgen er dette varsel dog hævet og ændret til et råd om at køre forsigtigt og efter forholdene.


Det skal være slut med ghettoer i Danmark senest i 2030 – og dermed også i Sønderborg Kommunes eneste ghetto, der ligger i Nørager og Stjernevej, Koralvej, Søstjernevej – det tidligere Kærhaven.

Borgmester Erik Lauritzen tager på mange måder godt imod ghettoplanen.

– Samlet set er det positivt, at regeringen vil gøre noget ved at forholdene skal blive bedre i de områder. Det er en helt rigtig ambition, at vi i 2030 ikke vil have ghettoer, siger han til Jydske Vestkysten.

Den Venstre-ledede regering med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen præsenterede torsdag et ghettoudspil, der skal gøre op med ghettoer og parallelsamfund. Ifølge regeringen lever for mange ikke-vestlige flygtninge og indvandrere i dag isoleret i bestemte boligområder. De arbejder ikke, og de taler ikke dansk og for mange er kriminelle. Det er ikke første gang en regering tager kampen op med ghettoer. Det er den sjette ghettoplan de seneste 25 år.


De fysiske rammer for Sønderborg Kommunes daginstitutioner skal i løbet af foråret undersøges. Det godkendte Byrådet onsdag aften, da kommissoriet til en ny masterplan på området blev vedtaget.

– Fra Byrådets side vil vi gerne give dagtilbuddene de bedst mulige rammer og fremtidssikre institutionerne. For at gøre det, skal vi have det overblik, som Masterplan for Dagtilbud vil give. Den skal vise, hvad der skal til for at give børnene plads og rum til leg og læring – og ikke mindst skabe gode arbejdsvilkår for de ansatte.

Masterplanen kommer til at indeholde en oversigt over alle institutioner og deres bygninger, normeringer, børnetal og forventede børnetal i fremtiden. Samtidig skal det vurderes, om det er muligt at integrere gæstedagplejen i institutionerne, og om der er basis for en naturbørnehave, der eventuelt kan placeres på Kær Vestermark.


En af dette års dyreste film i Danmark optages i disse uger på Als og i Tønder.

Storfilmen I Krig & Kærlighed har et budget på 42,5 millioner kroner og byrådet besluttede onsdag aften at godkende indstillingen fra kulturudvalget, som betyder, at filmen støttes yderligere med 1,25 millioner kroner.

– Det er mange penge. Men vi forventer, at filmen har en værdi for Sønderborg. Fridthjof Film producerer filmen på Als, og der lægges betydelige beløb i området. Der kommer også filmturisme, som vil få en afsmittende effekt for eksempel i form af overnatninger, formentlig langt mere end 1864-serien, fordi den ikke blev produceret på Als. Det er min vurdering, derfor er det hensigtsmæssigt at give støtten, siger kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt.