Skip to content

Lokale nyheder – fredag d. 2. februar

Det er nu formelt besluttet, hvordan Sønderborg Kommunes nye og lidt slankere forvaltning ser ud i fremtiden – og den fremtid er allerede begyndt. Det bliver helt udramatisk kommunaldirektør Tim Hansen, der fortsætter som kommunens topchef med en række stabe som erhverv, byrådssekretariat, politik og analyse, HR og arbejdsmiljø samt Sønderborg Lufthavn.

Det har tidligere været meldt ud, at der skulle skæres syv ledende embedsmænd i alt i spareøvelsen i forbindelse med en slankere organisation. Indtil videre er kommunikationschef Martin Skovmand og jobcenterchef Anne Kirk opsagt, mens direktør Bente Larsen er gået på pension. Dertil kommer afdelingsleder Marianne Helms’ stilling i børne- og uddannelsesforvaltningen, der ikke bliver genbesat efter, at hun er gået på pension. Så er tallet oppe på fire ledere.

– Men vi arbejder hele tiden på at se, om vi kan komme ned på færre, der skal opsiges. Det kan være naturlig afgang, men alt det arbejder vi på og forhandler om, siger Carsten V. Lund til Jydske Vestkysten.

Det er et politisk mål at spare tre millioner kroner på en slankere ledelse i 2018 – og fra 2019 syv millioner kroner om året.


Pizza Avanti i Rinkenæs har svært ved at følge reglerne for at drive spisested. Det seneste år har Fødevarestyrelsen uddelt tre sure smiley, en række bøder og politianmeldt virksomheden.

Senest under et besøg den 24. januar, hvor der ligesom en række gange før var problemer med kontrolrapporten, der ikke var synlig for kunderne, men lå itu i en vindueskarm. Det udløste en sur smiley og en bøde på 3.000 kroner.


Det blev et ekstra godt år for de tre idrætsforeninger Brydeklubben Alsia, Vidar-Ulkebøl Håndbold og Ulkebøl Gymnastik. De står bag Byfesten i Sønderborg, som i Kristi himmelfartsdagene sidste år også havde besøg af Sternfahrt 2017 – et internationalt brandværnstræf med rødder i Østrig. I den forbindelse gæstede omkring 3000 brandfolk med påhæng byen og holdt fest i et stort telt på Ringriderpladsen under byfesten.

Det fik således indflydelse på indtjeningen for de frivillige, som nu kan dele og lægge 400.000 kr. i kassen til fremtidens ungdomsarbejde.


Med virkning fra mandag den 26. februar 2018 sammenlægges Andelskassens filial i Augustenborg med filialen i Sønderborg og Filialdirektøren i Augustenborg overtager ledelsen i Sønderborg.

– Som bank skal vi blive ved med at udvikle os for at stå stærkt fremadrettet. Ved at samle kræfterne i vores filial i Sønderborg, som i forvejen er inde i en positiv udvikling, skaber vi en endnu stærkere og mere konkurrencedygtig i lokalområdet med flere samlede kompetencer, siger adm. direktør Jan Pedersen til Jydske Vestkysten.