Skip to content

Lokale nyheder – fredag d. 17. august

Taksationskommissionen har afvist det forslag til partsfordeling, som Lysabild-Skovby Landvindingslag og Sønderborg Kommune har udarbejdet. Teknik- og Miljøudvalget er nu orienteret om afgørelsen, og har bedt forvaltningen udarbejde et oplæg til, hvad der nu skal ske.

– Og det skal gå hurtigt. Det er en meget ulykkelig situation, vi er havnet i. Vi skal have fundet en løsning, så vi hurtigst muligt kan få gennemført det afvandingsprojekt, der skal forhindre oversvømmelser i Skovmose i fremtiden, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Taksationskommissionen har bl.a. peget på, at der ikke i tilstrækkelig grad bliver taget højde for individuelle forhold på grunden.


Om kort tid ansætter Sønderborg Kommune en integrations- og beskæftigelsesambassadør, der i de kommende tre år skal have fokus på at få kvindelige flygtninge i arbejde.

Med udgangspunkt i de indsamlede erfaringer, har Integrationscentret sammensat et forløb, der består af faglig undervisning og opkvalificering, fysisk træning, brancherettet sprogundervisning, virksomhedspraktik og involvering af ægtefællen.

– Vi tror på, at et sådant forløb vil forbedre de kvindelige flygtninges mulighed for at komme i job eller uddannelse, siger Jan Prokopek Jensen, formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.


En ny børne- og ungepolitik, “Sammenhængende børne- og ungepolitik – ambitioner i øjenhøjde” er netop godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget. Sammen med den eksisterende Helhedsplan skaber den rammen for kommunens arbejde på børne- og ungeområdet.

– Vi har fået en god, favnene og bred politik, som er målrettet mod den gruppe børn og unge, vi har i øjeblikket. Vi ønsker at skabe de bedste forudsætninger for, at de kan vokse op i trygge omgivelser, hvor deres behov imødekommes, og hvor de mødes med passende udfordringer og forventninger. Kommunen er med inde over lige fra det første besøg af sundhedsplejen få dage efter fødslen, i dagtilbuddene og igennem årene i folkeskolen, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris.


Regulativet for udeservering er atter tilbage at vende i forvaltningen, for politikere var ved at få kaffen galt i halsen, da de så, hvor restriktiv udspillet til en ny af slagsen er. At det kan være svært at gebærde sig i regeljunglen for udeservering, fik Dansk Folkeparti at føle på egen krop, da partiet ville servere kaffe og strammerkage som afslutning på sommermødet i Sønderborg.

– Vi havde bestilt kage og kaffevogn, men måtte ikke servere kaffe på Rådhustorvet, med mindre vi købte det ved en af cafeerne omkring torvet, fortæller næstformand i teknik- og miljøudvalget Stefan Lydal.

Han er tilfreds med, regulativet er sendt tilbage til fornyet behandling.