Kære ryger – er vi enige om det slutter?

lommeaskebæger

Jeg erkender blankt: jeg er ryger, og det har jeg sådan set ikke planlagt at lave om på.

Jo tak, jeg kender godt alle dårligdommene, så det er bevidst og oplyst valg, jeg har truffet – men der er noget, som jeg og andre rygere skal holde op med omgående: At smide cigaretskodder fra sig.

I den forgange weekend indsamlede frivillige ALENE i Horsens Kommune mere end 30.000 cigaretskodder i naturen. Kære medrygere – det må og kan vi gøre bedre!

Der findes flere modeller af transportable askebægre; køb et og gem dine skodder, til du kommer forbi en skraldespand!

🙂 Ole